RAPPORT: ANNONSKÖPARENS GUIDE TILL ADDRESSABILITY

Google har kanske givit lite respit åt marknaden, men kritik mot tredjeparts-cookies och nya lagar som reglerar personlig integritet på internet kommer att få står påverkan på annonslandskapet och hur annonsörer arbetar med att nå sina målgrupper.

Samtidigt som mediehus och utgivare arbetar med olika plattformar för att testa olika ID-lösningar kan medieköpare inte vila på lagrarna och njuta av den förlängda tidsfristen. Alla inblandade parter måste jobba vidare för att lösa utmaningar gällande såväl identitet som skalbarhet för att säkerställa att kampanjer fortfarande når fram till de tilltänkta målgrupperna.

Med hjälp av såväl kvantitativ undersökningsdata och kvalitativa insikter från experter undersöker den här nya rapporten från PubMatic hur båda sidorna av ekvationen tar sig an utmaningarna inom ”audience addressability” och förbereder sig för en digital framtid utan cookies.

Ladda ner rapporten för att lära dig mer om:

  • Olika vägar för köparsidan att nå rätt målgrupp utan tredjeparts-cookies
  • Hur man hittar rätt lösningar bland effektiva och mindre effektiva varianter
  • Hur tvätt av data kan expandera den addresserbara målgruppen
  • Hur byråernas behov ser ut jämfört med utgivarnas

LADDA NER RAPPORTEN